Etiquetas

miércoles, 28 de mayo de 2014

"Seqüència"

"Seqüència"
Segrest
La seqüència
de tu batec
Segrest
tu substància
Segrest
els teus petons
El bategar
de les teves mans
Segrest
La Seqüència
Dels teus ulls al,
mirar-me
Segrest
La teva alegria si amen
de bulerías
Segrest
Les seqüències d'
tu vida
Castellano
"Secuencia"
Secuestro
La secuencia
de tú latido
Secuestro
tú sustancia
Secuestro
tus besos
El latir
de tus manos
Secuestro
La Secuencia
De tus ojos al,
mirarme
Secuestro
Tu alegría si vamos
de bulerías
Secuestro
Las secuencias de
tú vida
Fotografía  y textos autodidactas de Jade. Bueno